Projektovanje, izrada IT infrastrukture

Projektujemo lokalnu mrežu, postavljamo kompjutere, servere i druge uređaje.
Radimo instalaciju računarske mreže.
Podešavamo i kablovsku i zaštićenu bežičnu mrežu.